Izložbeno- prodajni prostor Maruševečka 2, Zagreb

Privola/Suglasnost o prikupljanju podataka

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe (Uredba 2016/679) o zaštiti podataka tvrtka MITRA TRADE d.o.o. Zagreb, Zlatarska 31, je Voditelj obrade Vaših osobnih podataka

 

  • Podaci se prikupljaju isključivo u svrhu izrada ponuda, izdavanja računa /predračuna za robu i obavjesti redovnog servisiranja na zahtjev korisnika, izrada ponuda i ostala popratna dokumentacija do izdavanja računa (Opći porezni zakon, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom)
  • Osobni podaci (Uredba 2016/679 čl. 4) koji se prikupljaju su osnovni osobni podaci: ime i prezime, adresa, telefon, e-mail.
  • U slučajevima kupnje MITRA TRADE proizvoda uvid u Vaše podatke ima i tvrtka Grafija d.o.o. koja financijski vrši obradu podataka te s istom imamo sklopljen ugovor o tajnosti
  • Sukladno Zakonu o računovodstvu čl. 10 (NN 120/16) Vaši podaci čuvaju se minimalno 11 godina.
  • Pristup, ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka moguće je zatražiti na mail info@mitra.hr . Ako zatražite brisanje Vaših osobnih podataka oni će biti obrisani osim u slučaju kada je došlo do kupnje MITRA TRADE proizvoda (izdavanja računa), tada smo sukladno Zakonu o računovodstvu čl. 10 (NN 120/16) Vaše podatke dužni čuvati minimalno 11 godina.
  • Tvrtka MITRA TRADE d.o.o. Vam osigurava kopiju osobnih podataka, za sve dodatne kopije koje zatražite MITRA TRADE d.o.o. naplatiti će razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka čl. 15.
  • Nadzorno tijelo za podnošenje prigovora o prikupljanju Vaših podataka je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb,  Tel. 00385 (0)1 4609-000. Fax. 00385 (0)1 4609-099. E-mail: azop@azop.hr. Web: www.azop.hr
  • U slučaju da odbijete dati svoje osobne podatke nećemo biti u mogućnosti obavijestiti Vas o obavještavanju servisa robe, napraviti ponudu za novu robu kao ni napraviti račun za kupnju nove robe

 

Ovlašćujem MITRU TRADE d.o.o. da moje osobne podatke ima pravo čuvati i koristiti sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i drugim važećim propisima. Upoznat-a sam da se u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka navedeni podaci prikupljaju isključivo u svrhu izdavanja računa i za kontaktiranje prilikom izrade ponude i neće se koristiti u druge svrhe.

Dobrovoljno dajem osobne podatke i suglasnost za čuvanje istih.

Privatna tvrtka Mitra d.o.o. bavi se uvozom i izvozom robe i usluga, organizacijom nastupa hrvatskih tvrtki u inozemstvu te transferom tehnologije i organizacijom financijske potpore za navedene djelatnosti. Kroz intenzivnu suradnju sa stranim partnerima i praćenjem gospodarskih tokova svakodnevno radimo na razvoju prodajnog programa tehničke zaštite.

Pratite nas na Facebooku!

© Mitra d.o.o.